PENILAIAN PKSR


DEFINISI
Mengukur tahap Kemahiran dan Pengetahuan serta Disiplin murid dalam P&P PJPK

TUJUAN PKSR DALAM PJPK
Mengesan perkembangan dan penguasaan pelajar secara menyeluruh dalam aspek pengetahuan, jasmani, emosi, rohani, intelek, akhlak, nilai-nilai estetika dan sosial

Mengenalpasti kekuatan dan kelemahan pelajar dan keberkesanan P&P Guru PJPK

Merancang Pengajaran secara sistematik dan tindakan susulan Guru PJPK

 
STRATEGI PENILAIAN PJPK
Pemerhatian Tidak Formal
Memerhati, mengesan kelemahan/kemajuan. membimbing dan mengukuhkan setiap pergerakan setiap pelajar semasa P&P

Pemerhatian Khusus
Memerhati sesuatu pergerakan/kemahiran utama pada sesuatu pelajaran sambil membimbing pelajar yang bermasalah menguasai kemahiran semasa P&P

Ujian Formal
Ujian bertulis yang merangkumi teori PJPK dalam PKSR 1 dan PKSR 2

Penilaian Kendiri
Kebolehan mengetahui tahap perkembangan diri selaras dengan prestasi


ASPEK YANG DI NILAI
Tahap 1
Psikomotor 50%
Kognitif 40%
Afektif 10%

Tahap 2
 Psikomotor 60%
Kognitif 30%
Afektif 10%

Psikomotor
Pergerakan tubuh badan yang berkaitan dengan aktiviti mental

Kognitif
Menilai pengetahuan murid secara teori melalui ujian bertulis PKSR 1 dan PKSR 2

Afektif
Menilai sahsiah murid semasa P&P
- Disiplin
- Minat
- Kerjasama
ADE BERANI???

PacMan Games